November 29, 2022 20:00 Casa de Cultura a Studentilor