Idolul si Ion Anapoda - Afis
Idolul si Ion Anapoda - Cover
17 October 2023
19:00

Sibiu - Centrul Cultural ''Ion Besoiu''

Distribuție

Richard Bovnoczki

Cristina Casian

Florina Gleznea

Oana Pellea

George Rotaru

Idolul şi Ion Anapoda // Oana Pellea, Richard Bovnoczki

17 October 2023
19:00

Sibiu - Centrul Cultural ''Ion Besoiu''